Καλώς ορίσατε

VASILIADIS HONEY

προϊόντα άριστης ποιότητας
από το 1939

Vasiliadis family

Vasiliadis family deals with beekeeping since 1939. Grandpa Nikolas Vasiliadis passed hw love and passion to his son Theodoro who was studying in a beekeeping school and afterwards to his birthplace of the dearly departed teacher k. Triviza. He helped for the diffusion of beekeeping .

After that he returned to his birthplace Florina creating since then the modern beekeeping. the tradition goes on from Nick Vasiliadi who continues this improving and producing products fo best quality. The honey is selected from the area that produce  honey  of the central and west Macedonia. Packed to the modern and certified laboratory with purpose-built objects and is given to the market original and pure.

Our History

The value of honey has been evaluated since ancient times to Egyptian papyrus 3500 years  ago. The honey is referred as  healing item . In the book of ancient Indians it is referred tha life is lengthened when in our everyday diet there is milk and honey.

Nectar was the food of immortal Olympic Gods. With honey God Dias was bred from the larva bee. Hippocrates suggested the honey for the healing of many diseases and the same did Aristotle who believed that honey lengthens life.

Έρευνα Νίκου Βασιλειάδη

Μία μέθοδο εκτροφής βασιλισσών σε τετρακυψελίδιο. Εφαρμόζεται για παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα βασιλισσών, για αντικατάσταση ηλικιωμένων ή τη δημιουργία νέων μελισσιών. Η κυψέλη αυτή είναι διαστάσεων κανονικής κυψέλης εξωτερικά με τέσσερις εισόδους άρα εύκολη στη μεταφορά της μαζί με τα άλλα μελίσσια αλλά το κυριότερο εύκολη στον έλεγχο αφού έχει τέσσερα κυψελίδια μαζί σε μία κυψέλη.

NEWSLETTER

Join our mail list to receive our latest company news and product information.

© Vasiliadis Honey - All rights reserved
Powered by ITBox
Follow us